100 ש"ח
מתנה
הנחה נוספת לאחר הנחה
בתוקף עד
31/12/15